Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer: 10 maart 2014 Extra inzet op aanpak overtredingen cabotage

Extra inspecties en onderzoek geven nog geen afdoende beeld van de omvang van het overtreden van de cabotageregels in Nederland. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wil daarom doorgaan met de extra inzet van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op naleving van de regels.

Cabotage is vervoer van goederen over de weg binnen Nederland door buitenlandse vervoerders. Dergelijk vervoer is slechts beperkt toegestaan. De ILT heeft vanaf juli 2013 gericht gecontroleerd op overtredingen van de cabotageregels en daarnaast onderzoek laten doen om de omvang van het probleem in kaart te brengen.

Een verkennend onderzoek op basis van beperkt beschikbare gegevens over cabotageritten leidt tot een schatting dat 2 tot 3 van elke 10.000 beladen ritten in het binnenlands vervoer illegaal zijn (0,02-0,03 %). Per jaar zouden 479 duizend cabotageritten worden uitgevoerd, ruwweg 1% van het totale binnenlandse vervoer.

Bij de ILT-inspecties in de tweede helft van 2013 bleek bij 6,1% van het totaal van 163 gecontroleerde voertuigen sprake van een illegale cabotagerit. Dat cijfer is echter niet representatief omdat de inspectie gericht controleerde op trajecten en vrachtwagens waar de kans op overtreding het grootst leek. Zo werd bijvoorbeeld vooral gecontroleerd op vervoer van en naar de Rotterdamse haven.

De door de ILT uitgevoerde gerichte inspecties lijken in de praktijk effectief en een preventieve werking te hebben. De inspecties geven ook een beeld van overtreding van de regels op plekken waar veel cabotagevervoer te verwachten is, constateert Schultz. Omdat op basis van het verkennend onderzoek nog geen onderbouwd beeld van de omvang van de overtredingen van de cabotageregels verkregen is, komt er een vervolgonderzoek. De minister stelt extra capaciteit beschikbaar aan de ILT voor de gerichte inspecties en vervolgonderzoek met administratiecontroles. De informatie die dit oplevert, kan ook bijdragen aan de aanpak van schijnconstructies in het transport.

Meer informatie: De "Eindrapport Cabotage in het goederenvervoer over de weg" en "ILT Thema-actie cabotage" zijn te vinden op http://www.ilent.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl