Verkeer & Vervoer: 03 april 2014 Provinciaal Inpassingsplan herinrichting N241 klaar (Hollands Kroon en Schagen)

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten leggen het provinciaal inpassingsplan (PIP), inclusief de Nota van Zienswijzen voor de herinrichting van de N241, ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten.

Hiermee wordt de herinrichting van de N241 planologisch mogelijk gemaakt. Op het ontwerp-inpassingsplan zijn 30 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen over de ligging en bestemming van enkele inritten van aan de weg gelegen percelen, is het ontwerp aangepast.

Een provinciaal inpassingsplan is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau. De N241, tussen N248 en N242 loopt over het grondgebied van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. In overleg met de gemeenten is voor dit project een inpassingsplan opgesteld, omdat het gaat om een gemeente overstijgend belang.

Provinciale Staten nemen naar verwachting in mei 2014 een besluit over de vaststelling van het definitieve inpassingsplan N241.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl