Verkeer & Vervoer: 08 juli 2014 Nulmeting Pilot Openbaar Vervoer Texel

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Ter voorbereiding op de start van de Texelhopper, het nieuwe openbaar vervoersysteem op Texel, vindt momenteel een onderzoek plaats. De ondervraging van een flink aantal inwoners en bezoekers moet een beeld geven van de houding en het gedrag ten aanzien van het huidige openbaar vervoer. De resultaten zijn uitgangspunt voor de verdere monitoring van het nog te starten systeem.

Het nieuwe openbaar vervoersysteem, de Texelhopper genoemd, is momenteel volop in voorbereiding. Het systeem heeft als doel het realiseren van reizigersgroei en een stijging van de tevredenheid van reizigers. Om te kunnen achterhalen in hoeverre deze doelstellingen worden gerealiseerd, vindt op dit moment dus een nulmeting plaats.

Hiervoor worden 600 inwoners telefonisch benaderd en bezoekers ontvangen een online vragenlijst. Het aantal respondenten is zo groot dat er sprake is van een representatief beeld. Onderwerpen die worden gemeten zijn bekendheid met het OV-aanbod, reisgedrag en gebruiksgemak. Over 1 en 2 jaar wordt het onderzoek herhaald en kan worden vastgesteld in welke mate de doelen zijn gehaald.

De resultaten van het onderzoek zijn eind augustus 2014 beschikbaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Panteia in opdracht van de provincie Noord-Holland en in samenwerking met de gemeente Texel.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl