Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer: 07 oktober 2014 Benelux-landen gaan samen het wegvervoer inspecteren

Nederlandse, Belgische en Luxemburgse inspecteurs gaan in de drie landen samen controles uitvoeren op wegvervoer, voor zowel goederenvervoer als personenvervoer. De drie landen hebben op 3 oktober 2014 het Benelux-verdrag, om grensoverschrijdend samen te werken rond wegvervoerinspecties, ondertekend. Deze multinationale inspecties leiden tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer - belangrijk voor ondernemers - en kostenbesparingen. Hiermee zetten ze in op de verkeersveiligheid voor burgers en creëren ze een gelijk speelveld zodat ondernemers binnen en buiten de Benelux aan een zelfde toepassing van controleregels onderworpen worden. De drie partnerlanden vervullen met dit verdrag een voortrekkersrol binnen de Europese Unie.

Verschillen in toezicht wegwerken

Het wegvervoer in Europa, en dus ook binnen de Benelux, heeft zich in een hoog tempo internationaal ontwikkeld. Hoewel veel van de regelgeving over toezicht op het wegvervoer op Europees niveau is afgesproken, blijft de controle op onder andere de rij- en rusttijden, overbelading en vervoer van gevaarlijke stoffen een nationale verantwoordelijkheid. Dit leidt tot verschillen tussen de landen waardoor ondernemingen binnen de Benelux schade lijden door de ongelijke toepassing en handhaving van de regels.

Voordelen

Efficiënt en collegiaal afstemmen en samenwerken binnen de Benelux op het terrein van toezicht, handhaving en opsporing zal, naast een kostenbesparing, leiden tot een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van het toezicht op en handhaving van de regelgeving EU-wegvervoer.

De drie landen willen dit bereiken door:

Op basis van actieplannen, die periodiek worden opgesteld en geëvalueerd, worden de afspraken tussen de drie landen in de praktijk verwezenlijkt. (bron: De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT))

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl