Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer: 27 augustus 2015 300 miljoen voor Noord-Hollandse wegen

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland investeert in 2016 € 300 miljoen aan wegen en vaarwegen. Van dit bedrag wordt de provinciale infrastructuur onderhouden, verbeterd of uitgebreid. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van de Westfrisiaweg en de herinrichting van de N241 in de regio Noord-Kennemerland/West-Friesland. Ook investeert de provincie in efficiënter werken om de hinder voor gebruikers en omwonenden te beperken en dat levert winst op zowel in tijd als geld.

Dit staat in de geactualiseerde programma’s voor Infrastructuur (PMI) en Onderhoud (PMO) die Gedeputeerde Staten voor de periode 2016 – 2020 hebben vastgesteld. Uitgangspunten hierbij zijn: bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Verbeteren en uitbreiden infrastructuur

De provincie investeert € 200 miljoen in het verbeteren en uitbreiden van de infrastructuur. Naast de aanleg van de Westfrisiaweg en de herinrichting van de N241, wordt de N244 bij Purmerend verdubbeld en komt er een nieuwe Wilhelminasluis en Zaanbrug in Zaanstad. De verkeerssituatie op de Velsertraverse wordt aangepast om de doorstroming en daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren.

Onderhoud

Het komende jaar wordt ruim € 100 miljoen geïnvesteerd in het onderhoud aan wegen en vaarwegen. De provincie voert naast dagelijks onderhoud (bijvoorbeeld reparaties) ook groot onderhoud uit. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het vervangen van totale objecten (van opbouw tot fundering).

De maatregelen voor groot onderhoud en vervanging zijn niet afzonderlijk benoemd, maar per traject. Hierdoor kunnen de maatregelen zoveel mogelijk tegelijkertijd worden uitgevoerd. De provincie stemt de werkzaamheden van alle wegbeheerders (Rijk, gemeenten, hoogheemraadschappen) in Noord-Holland zo goed mogelijk op elkaar af. Hierdoor worden de werkzaamheden en inzet van geld zo effectief mogelijk gecombineerd.

Type areaal Hoeveelheid
Wegen 616 km
Fietspaden/parallelwegen 391 km
Vrijliggende busbanen 45 km
Openbare verlichting 11.048 lichtmasten
Verkeersregelinstallaties 261 stuks
Dynamische Route Informatie Panelen 23 stuks
Faunapassages/Dassenraster 65 stuks/1000 m
Haltes/stations HOV baan 46 haltes
Haltes langs provinciale wegen 154 haltes
Kunstwerken (waarvan ecoducten resp. sluizen) 536 stuks (2 resp. 10)
Vaarwegen 246 km
Verkeerscentrale 1

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl