Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Verkeer & Vervoer: 27 augustus 2015 Noord-Holland investeert komende vijf jaar in beter openbaar vervoer

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland wil het openbaar vervoer sneller, regelmatiger en stipter laten rijden, waardoor het een nog aantrekkelijker alternatief wordt voor reizigers.

Gedeputeerde Staten stellen daarom voor om € 27,5 miljoen te investeren in diverse maatregelen die de snelheid en de betrouwbaarheid van de bussen verbeteren. Begin 2012 hebben Provinciale Staten de ‘Visie OV 2020’ vastgesteld.

Met deze Visie streeft de provincie ernaar om het OV zo in te zetten dat het meer mensen op een betere manier bedient. Uitvoering van deze visie vindt plaats door middel van het subsidiëren van doorstromingsmaatregelen op onder andere het gemeentelijke wegennet. De gesubsidieerde projecten zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar vervoer voor de reizigers en op toename van de efficiency ervan.

Samenwerking met gemeenten

Gedeputeerde Staten hebben in nauwe samenwerking met gemeenten een lijst opgesteld van 35 projecten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Deze projecten zullen komende tijd door de betreffende gemeenten verder uitgewerkt worden zodat ze binnen de vastgestelde termijnen en voorwaarden gerealiseerd worden. Ook zullen afspraken gemaakt worden met de vervoerbedrijven in Noord-Holland (voor de gehele provincie is dat nu Connexxion) over de wijze waarop behaalde efficiencyvoordelen zullen worden (her-)ingezet.

Het gaat in het ‘Uitvoeringsprogramma doorstroming OV 2015-2020’ om circa 35 knelpunten verspreid door Noord-Holland die opgelost kunnen worden door maatregelen zoals voorsoorteerstroken, vrije busbanen, verbeteren van de bereikbaarheid van de bushaltes en optimaliseren van verkeerslichten.

Gedeputeerde Staten stellen voor hier € 27,5 miljoen in te investeren. Naar verwachting nemen Provinciale Staten in het najaar een beslissing over dit voorstel.

In onderstaande tabel staat een overzicht van de wegbeheerders van de 35 projecten in Noord-Holland.

(R) = Reservelijst.

Wegbeheerder Maximale projectkosten
Alkmaar 1.569.000
Beverwijk/Heemskerk 50.000
Bussum 85.000
Haarlem 6.061.000
Haarlem/SRA-lijnen 640.000
Heerhugowaard 180.000
Hilversum 635.000
Hilversum/Bussum 550.000
Provincie Noord-Holland 260.000
Rijk 3.932.500
Velsen 115.000
Velsen-Beverwijk 12.233.000
(R) Bussum 140.000
(R) Heerhugowaard 1.000.000
(R) Hoorn 50.000
(R) Wijdemeren 50.000
Eindtotaal 27.550.500

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl