Verkeer & Vervoer: 15 december 2015 Sanering bermen fietspad langs N241

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Tussen Schagen en Verlaat werkt de provincie Noord-Holland aan de herinrichting van de provinciale weg N241. Vanaf maandag 14 december 2015 tot en met 17 december 2015 wordt gewerkt aan het saneren van de ondergrond van de bermen naast het fietspad langs de weg.

De werkzaamheden aan de bermen tussen fietspad en sloot vinden plaats aan de westzijde van de weg, vanaf de Zuiderweg tot aan de Witte Paal. De ondergrond van de bermen is verontreinigd en moet veilig worden ontgraven door middel van graafmachines en kranen die zijn voorzien van overdrukinstallaties met filters.

De verontreinigde grond wordt veilig afgevoerd naar een stortlocatie. Bij de grondwerkzaamheden dragen de medewerkers ter bescherming overalls en mondkapjes.

Hinder?

(Brom-)fietsers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden want het fietspad is opgebroken en fietsers worden reeds omgeleid via de Witte Paal te Schagen www.noord-holland.nl/web/Projecten/N241/Verkeersmaatregelen.htm

Ook het wegverkeer ondervindt hiervan geen hinder want de verontreinigde grond wordt veilig ontgraven en afgevoerd.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl