Verkeer & Vervoer: 17 december 2015 Paaltjes Hoofdstraat Hippolytushoef weg vanaf 1 december

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - In het verleden is besloten de Hoofdstraat in Hippolytushoef af te sluiten voor autoverkeer, voor de veiligheid van het winkelend publiek. In de praktijk blijkt dat winkeliers nadelen van deze afsluiting ondervinden op hun inkomsten.

Daarom hebben zij aan de gemeente gevraagd of de paaltjes kunnen worden weggehaald.

Proefperiode

Omdat op voorhand niet duidelijk is of het weghalen van de palen en het toestaan van autoverkeer op de Hoofdstraat nadelige effecten heeft op de verkeersveiligheid van het winkelend publiek, wordt als proef de bebording en de palen voor een periode van vier maanden verwijderd. Dit gaat in op 1 december 2015. In deze periode wordt onderzocht of de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft.

Evaluatie

Na de periode van vier maanden kijken we naar de resultaten van het onderzoek en hoe het winkelend publiek de wijziging van deze verkeerssituatie heeft ervaren. Tezamen met deze bevindingen en het resultaat van het verkeersonderzoek, nemen wij een besluit om de situatie te handhaven of om de paaltjes terug te plaatsen.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl